Vedúci oddelenia výskum a vývoj

Slovenská národná knižnica

Miesto práce
Nám. J.C.Hronského 1, Martin
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 553/2003

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatne rieši čiastkové úlohy rozvoja vedy a techniky;
• zodpovedá za riešenie a realizáciu úloh SNK patriacich do vecnej obsahovej pôsobnosti oddelenia z hľadiska ich vecnej správnosti, ako aj ich včasného a úplného vybavenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
• zodpovedá za účelné a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov v rámci vecnej pôsobnosti oddelenia;
• spolupracuje v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti s inými organizačnými útvarmi SNK;
• poskytuje vecnú súčinnosť oddeleniu pre styk s médiami a verejnosťou pri poskytovaní informácií;
• plní ďalšie úlohy SNK, ktorými ho poverí priamy nadriadený príslušný vedúci zamestnanec, alebo ktoré vyplývajú z interných riadiacich aktov SNK;
• v súlade s projektom koordinuje prácu zamestnancov pre vstupnú a výstupnú kontrolu proces sterilizácie, riadi pracoviská kontroly kvality;
• riadi a kontroluje plnenie úloh oddelenia, zodpovedá za jeho výsledky a pravidelne informuje svojho priameho nadriadeného o činnosti oddelenia;
• rieši problémy a vypracováva koncepcie pre tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rozvoj, vrátane odborného vedenia kolektívu;
• tvorí koncepcie a koordinuje projekty medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov Európskej únie a iných medzinárodných organizácií;
• tvorí koncepcie a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sterilizácie, deacidifikácie a ostatných konzervačných procesov;
• prezentuje na domácich a zahraničných fórach;
• samostatne meria fyzikálno–chemické, optické, spektrálne a analytické veličiny, analyzuje a zhodnocuje ich;
• rieši vedecko–výskumné úlohy, vrátane získavania grantov na výskum a projekty;
• publikuje dosiahnuté výsledky.

Zamestnanecké výhody, benefity

• prácu v prostredí reprezentatívnej, národnej, kultúrnej inštitúcie s medzinárodnými vzťahmi
• priestor na sebarealizáciu a podporu ďalšieho odborného rozvoja
• pružnú pracovnú dobu, t.j. flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby
• 1 týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce
• príspevok na stravovanie nad rámec zákonníka práce
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• mobilný telefón, notebook

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

odbor chemický

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• skúsenosti s riadením tímu minimálne 1 rok;
• schopnosť samostatne riešiť pracovné úlohy;
• schopnosť prezentovať svoje výsledky na verejnosti, odborných seminároch a konferenciách;
• komunikačné a prezentačné zručnosti, samostatné rozhodovanie, strategické myslenie;
• zodpovednosť, spoľahlivosť, dobré organizačné schopnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská národná knižnica je v súčasnosti modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárnoarchívne a literárnomúzejné zbierky.
Koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb, ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská národná knižnica
Nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
http://www.snk.sk
ID: 2729286   Dátum zverejnenia: 19.9.2016