Charakteristika spoločnosti

Konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu.