Ponuky práce: Slovenská komora daňových poradcov

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) je profesijná stavovská organizácia, ktorá združuje daňových poradcov. SKDP sa zaoberá členskými záležitosťami, ako napríklad vedením evidencie daňových poradcov a asistentov daňových poradcov, inkasom členského, skúškami daňových poradcov, zabezpečením poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.
SKDP ďalej vytvára zázemie na to, aby daňoví poradcovia mohli vykonávať svoju činnosť. SKDP udržiava informačný systém komory, v ktorom buduje odborné (knowledge) databázy a aplikácie pre činnosť odborných komisií. SKDP aktívne pripomienkuje návrhy právnych predpisov a tiež vykonávacích predpisov publikovaných Finančnou správou SR a Ministerstvom financií SR. SKDP, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti (Akadémia daňových poradcov), organizuje vzdelávanie pre svojich členov a aj pre tretie osoby. SKDP je tiež aktívna v oblasti PR, v ktorej sa zameriava na propagáciu daňového poradenstva a svojich vzdelávacích aktivít.
SKDP je členom CFE (Confederation Fiscale Europeenne), spolupracuje so zahraničnými komorami daňových poradcov a inými profesnými organizáciami.

www.skdp.sk


Ponuky spoločnosti e-mailom

Chcete zvýšiť svoju šancu na nájdenie práce?

Vytvorte si životopis