Charakteristika spoločnosti

Slovenská komora audítorov je samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá bola zriadená zákonom SNR č. 73/1992 Z.z.o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
Podľa zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite združuje všetkých štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti vykonávajúce audítorskú činnosť a asistentov štatutárneho audítora.

Ponuky práce: Slovenská komora audítorov

1 - 1 z 1