Charakteristika spoločnosti

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia zriadená Konferenciou biskupov Slovenska, ktorá konfederatívne združuje 10 arcidiecéznych a diecéznych charít a v praxi uskutočňuje diakoniu katolíckej Cirkvi. Prostredníctvom svojich zariadení a dobrovoľníkov pomáha na Slovensku ľuďom v núdzi. Realizuje tiež zahraničné projekty zamerané na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, podáva pomocnú ruku obetiam obchodovania s ľuďmi a od roku 1996 podporuje vzdelávanie detí vo viacerých krajinách sveta prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. SKCH je členom Caritas Europa a Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete. SKCH napĺňa požiadavky Caritas Internationalis Management Standards v oblasti ochrany detí a zraniteľných dospelých osôb. Našim poslaním je byť blízko pri človeku.