Charakteristika spoločnosti

Slovenská kancelária poisťovateľov je zriadená zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Hlavnou úlohou Slovenskej kancelárie poisťovateľov je správa poistného garančného fondu pre prípady odškodnenia poškodených, ktorým bola škoda spôsobená prevádzkou vozidla bez poistenia. Svojou činnosťou sa podieľa aj na predchádzaní škodám v cestnej doprave. Zamestnáva 29 zamestnancov.

Ponuky práce: Slovenská kancelária poisťovateľov

1 - 1