Finančný účtovník (Ref. č.: 1211)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplňou práce finančného účtovníka bude komplexné spracovanie a vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva a plnenie úloh podľa pokynov priameho nadriadeného, ktoré sú v súlade so zriaďovacou listinou SIEA a všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
• spracovanie a vedenie účtovníctva v zmysle všeobecne záväzných predpisov;
• spracovávanie štvrťročných a ročných účtovných výkazov a ich odovzdanie v zmysle platnej legislatívy;
• spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtových položiek za organizáciu;
• sledovanie a dodržanie čerpania záväzných limitov rozpočtu,
• zabezpečenie rozpisu rozpočtu podľa funkčných a ekonomických klasifikácií v systéme štátnej pokladnice vrátane úprav v priebehu rozpočtového obdobia;
• zabezpečenie súladu čerpania finančných prostriedkov v štátnej pokladnici a v účtovnom programe;
• spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky a jej zasielanie prostredníctvom Štátnej pokladnice;
• predkladanie informácií podľa požiadaviek externej poradenskej spoločnosti za účelom vypracovania daňového priznania k dani z príjmov;
• pravidelné sledovanie hlavnej knihy a saldokonta, zabezpečenie upomínania neuhradených pohľadávok v zmysle vnútorných predpisov, zabezpečenie zverejňovania pohľadávok v centrálnom registri pohľadávok v zmysle platnej legislatívy;
• evidenciu, vykazovanie DPH a zostavovanie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH;
• zabezpečenie úhrad dodávateľských faktúr a iných záväzkov vyplývajúcich z objednávok a uzatvorených zmlúv prostredníctvom štátnej pokladnice;
• plnenie ďalších úloh podľa všeobecných záväzných predpisov a vnútorných predpisov organizácie a pod.

ZASTUPOVANIE POČAS MATERSKEJ A RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti,
- príjemné pracovné prostredie, výborný pracovný kolektív,
- pravidelné vzdelávanie,
- zamestnanecké benefity – mobil, team buildingové aktivity,
- kratší týždenný pracovný čas (37,5 hod.),
- 5 dní dovolenky navyše.

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 13.09.2019. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 30.9.2019. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2019 (ostáva ešte 40 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické zameranie, odbor účtovníctvo (znalosť podvojného účtovníctva, platnej slovenskej účtovnej a daňovej legislatívy, prax vo vedení účtovnej agendy min. 1-2 roky)

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť
• znalosť účtovných a daňových zákonov
• flexibilita, zvládanie stresových situácií
• znalosť programu SOFTIP výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Celláryová
Tel.: +421 918 459 669
E-mail: poslať životopis
ID: 3738644   Dátum zverejnenia: 13.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania