Projektový manažér – konzultant (Ref. č.: ZIVSE - KE)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Aktívne vyhľadávanie klientov a komunikácia s klientmi
- Zabezpečenie chodu konzultačného centra a všetkých administratívnych činností súvisiacich s konzultačným centrom
- Sprocesovanie poradenstva - konzultácie resp. mentora klientovi podľa požiadaviek klienta a možností agentúry
- Administratívne spracovanie žiadostí o konzultačné poradenstvo
- Aktívna komunikácia a vyhľadávanie odborníkov, mentorov v podnikateľskom prostredí
- Vedenie rokovaní, vystupovanie na odborných konferenciách a seminároch, prednášková činnosť
- Monitoring podnikateľského prostredia v SR a zahraničí
- Zber dát o podnikateľskom prostredí
- Aktívne sebavzdelávanie v rámci všetkých druhov finančnej a nefinančnej pomoci v rámci SR
- Iné aktivity a odborné činnosti súvisiace s implementáciou národného projektu

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v stabilnej spoločnosti,
- možnosť sebarealizácie,
- príjemné pracovné prostredie, výborný pracovný kolektív,
- pravidelné vzdelávanie,
- zamestnanecké benefity – mobil, team buildingové aktivity,
- 5 dní dovolenky navyše.

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 9.11.2018. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 15.11.2018. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- dobré komunikačné a organizačné schopnosti
- skúsenosti s administratívou v rámci projektov z európsky štrukturálnych fondov
- výborné poznanie podnikateľského prostredia v rámci regiónu
- základné poznatky v oblasti inovácií produktov, procesov a služieb v podniku
- prax v príslušnej oblasti (v závislosti od zamerania aktivít projektu) v dĺžke minimálne dva roky
- komunikačné schopnosti a dobré vystupovanie na verejnosti
- vodičský preukaz skupiny B (aktívny šofér)
- anglický jazyk úroveň minimálne B2

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk
ID: 3511915   Dátum zverejnenia: 9.10.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou v zmysle zákona 552/2003 a 553/2003 Z.z. / zaradenie do platovej triedy podľa druhu dosiahnutého stupňa vzdelania