Projektový manažér - Vedúci oddelenia podporných činností (Ref. č.: 1040)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Bajkalská 27, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď - dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou v zmysle zákona 553/2003 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplňou práce vedúceho/ cej oddelenia bude riadenie, koordinácia a zastrešenie aktivít projektových manažérov pri ekonomických činnostiach súvisiacich so žiadosťami o platbu a aktivít projektových manažérov pre VO.
• zodpovednosť za dosahovanie stanovených cieľov, riadenie cash-flow, zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi
• vypracovávanie harmonogramov realizácie naplánovaných aktivít
• spracovanie a koordinácia kontrolného hárku určeného na vedenie dôslednej evidencie implementácie alokovaných finančných prostriedkov
• vypracovanie a aktualizovanie finančných plánov potrebných pri realizácii aktivít
• dodržiavanie rozpočtu a finančného plánu projektu
• vypracovanie a aktualizácia interných dokumentov a usmernení
• zabezpečenie súčinnosti a komunikácia s kontrolnými subjektmi
• vykonávanie finančnej kontroly v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• vykonávanie odborných prác a odbornej administratívnej podpory súvisiacej s realizáciou príslušných odborných činností v rámci jednotlivých podaktivít
• zodpovednosť za riadnu prípravu, vedenie, triedenie a archiváciu príslušnej odbornej dokumentácie realizovaných odborných činností
• pracovať s databázovými a informačnými systémami a v určenom rozsahu spravovať údaje pre príslušný program/podaktivitu
• koordinácia pri monitorovaní uskutočnených aktivít, spracovanie analýz a štatistík pre interné potreby SIEA
• kontrola a zodpovednosť za spracovanie monitorovacích správ
• kontrola a zodpovednosť za spracovanie žiadostí o platbu
• kontrola oprávnenosti výdavkov jednotlivých zúčtovacích dokladov, kontrola súladu prekladaných výdavkov v žiadosti o platbu v súlade s platnými smernicami a ďalšími internými dokumentmi
• príprava a koordinácia plánu obstarávania pre potreby odboru
• spolupráca so zamestnancami pracujúcimi na odbore pri zabezpečovaní aktivít v rámci interného prostredia
• spolupráca s externým prostredím
• pri svojej práci je povinný riadiť sa platnými pravidlami, metodickými príručkami a taktiež internými smernicami SIEA

Zamestnanecké výhody, benefity

- zodpovedajúce finančné ohodnotenie,
- práca v stabilnej spoločnosti,
- práca v mladom kolektíve,
- odborný rast a podpora vzdelávania,
- možnosť sebarealizácie,
- príjemné pracovné prostredie,
- 5 dní dovolenky navyše.

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list a PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie zasielajte do 15.3.2018. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31.3.2018. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.
V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Životopis a iné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme považovať za dôverné a Vaše osobné údaje budeme spravovať, spracovávať a uchovávať v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Údaje z Vášho životopisu zaradíme do našej databázy na obdobie 1 roka. Budú slúžiť pre účely budúceho kontaktu pri vytvorení vhodnej pozície. V prípade Vášho písomného nesúhlasu budú Vaše osobné materiály na požiadanie vyradené z evidencie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, právne

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• práca s PC, Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint – pokročilý
• anglický jazyk- mierne pokročilý
• výborné analytické a argumentačné schopnosti
• dôslednosť, presnosť a samostatnosť
• zodpovednosť, bezúhonnosť a flexibilita
• výborný písomný prejav
• výborne koordinačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk
ID: 3310424   Dátum zverejnenia: 14.2.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou v zmysle zákona 553/2003 Z.z.