Právnik (Ref. č.: EŠIF)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Miesto práce
Bajkalská 27, Ružinov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď - dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle zákona 553/2003 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-komplexná právna agenda spojená s implementáciou programov realizovaných v rámci Sekcie implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov
-spolupráca pri príprave a pripomienkovaní zmlúv a dodatkov zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s právom SR a EÚ
-overovanie súladu navrhovaných zmlúv s pravidlami štátnej pomoci, rovnosti príležitostí, ochrany životného prostredia a pod.
-právne poradenstvo a právna pomoc pri riešení agendy súvisiacej so štrukturálnymi fondmi
-vedenie agendy základných právnych dokumentov súvisiacich s implementáciou štrukturálnych fondov
-pripomienkovanie dokumentov súvisiacich s implementáciou štrukturálnych fondov
-spolupráca pri príprave, aktualizácií a spracovaní interných smerníc, interných manuálov a iných dokumentov upravujúcich postupy implementácie štrukturálnych fondov
-spolupráca pri vypracovaní správ o zistenej nezrovnalosti

Zamestnanecké výhody, benefity

- zodpovedajúce finančné ohodnotenie,
- práca v stabilnej spoločnosti,
- práca v mladom kolektíve,
- odborný rast a podpora vzdelávania,
- možnosť sebarealizácie,
- príjemné pracovné prostredie,
- 5 dní dovolenky navyše,
- dynamická práca v mladom kolektíve,
-veľké možnosti pre rozvoj a budovanie kariéry.

Informácie o výberovom konaní

Štruktúrovaný životopis, motivačný list zasielajte do 18.08.2018. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 31.08.2018. Záujemcom o prácu vopred ďakujeme.

Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak budú Vaše skúsenosti, vzdelanie, schopnosti a zručnosti zodpovedať našim požiadavkám, na ponúkanú pracovnú ponuku, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru.

V prípade, že nebudete kontaktovaný v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Zaslaním životopisu prehlasujete, že ste boli oboznámený o spracúvaní osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku za účelom výberového konania. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté príjemcom: orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, Inšpektorát práce. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu nebude prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovedne.osoby@siea.gov.sk.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

všeobecné právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-prehľad v oblasti legislatívy EÚ a SR
-znalosť systému riadenia a financovania verejnej správy výhodou
-znalosť procedúr implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov výhodou
-komunikačné a organizačné schopnosti, tímová práca
-analytické myslenie, flexibilita
-zodpovednosť a bezúhonnosť
-HPP sa uzatvára na dobu určitú 1 rok

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Je koordinátorom podpory inovácií. Súčasne pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Výskum a Inovácie.

Adresa spoločnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
http://www.siea.gov.sk
ID: 2588595   Dátum zverejnenia: 18.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona 553/2003 Z.z.