Ekonóm Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.09.2021 alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 450 EUR/mesiac1 450 EUR/mesiac - základná mzda – konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• čiastkové vedenie účtovníctva – účtovanie výdavkov a príjmov na bankových účtoch,
• zabezpečenie výkonu základnej finančnej kontroly k prislúchajúcim účtovným dokladom,
• sledovanie a odsúhlasovanie zostatkov účtov hlavnej knihy,
• zostavovanie mesačných a kvartálnych finančných výkazov a ich nahrávanie do systému Štátnej pokladnice,
• zostavovanie účtovnej závierky a jej nahratie do systému Štátnej pokladnice,
• príprava ekonomických podkladov pre výročnú správu,
• spolupráca pri zostavovaní finančnej analýzy a finančného plánovania v agentúre, podieľanie sa na príprave rozpočtu agentúry vrátane vyhodnocovania jeho plnenia,
• sledovanie zmien príslušnej platnej legislatívy, ich aplikácia pre potreby agentúry,
• archivácia spracovaných dokladov v zmysle platnej legislatívy,
• spolupráca s príslušnými inštitúciami (Štátna pokladnica, príslušné ministerstvá, Štatistický úrad a pod.),
• zverejňovanie zoznamu uhradených faktúr na webovej stránke agentúry,
• zverejňovanie zoznamu objednávok na webovej stránke agentúry,
• podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu.
Bližšie informácie pri osobnom pohovore.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonómia, účtovníctvo

Ostatné znalosti

VEMA - Pokročilý

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie,
• dôslednosť, presnosť,
• dobré komunikačné schopnosti,
• znalosť anglického jazyka výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.

www.saavs.sk

Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike nástrojmi externého zabezpečovania kvality podľa princípov ESG 2015 a v súlade s očakávaniami strán zainteresovaných na vzdelávaní. Agentúra poskytuje vysokým školám odborný a nezávislý pohľad na kvalitu vzdelávania a posilňuje kultúru kvality. Agentúra rozhoduje najmä vo veciach týkajúcich sa udeľovania oprávnení vysokým školám na základe ich žiadostí a tiež plní ďalšie súvisiace úlohy.

Počet zamestnancov
30 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Námestie slobody 6943/11,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81106, Slovensko
ID: 3958525  Dátum zverejnenia: 17.8.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 450 EUR/mesiac