Generálny riaditeľ Centra spoločných činností SAV

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED - Úrad SAV

Miesto práce
Dúbravská cesta 9, Karlova Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.1.2024
Mzdové podmienky (brutto)
2 000 EUR/mesiacK základnej mzde bude poskytnutý osobný príplatok a príplatok za riadenia, v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Štatutár prevažne infraštruktúrnej organizácie SAV v právnej forme verejná výskumná inštitúcia s ročným rozpočtom cca 9. mil. Eur
Spolu-zodpovednosť za tvorbu a implementáciu strategických cieľov SAV.
Spolu-zodpovednosť za realizáciu cieľov a zmien, ktoré prispejú k vyššej kvalite výkonu jednotlivých organizačných zložiek.

Hlavné úlohy dovnútra organizácie CSČ SAV, v. v. i.:
o zodpovednosť za chod organizácií v súlade s legislatívou a vnútornými predpismi organizácie
o definovanie vnútorných smerníc, nastavenie kompetenčných a komunikačných máp
o Interná komunikácia zabezpečujúca pochopenie a implementáciu cieľov a jednotlivých rozhodnutí.
o personálna politika na úrovni sekretariátu GR CSČ SAV a na úrovni vedenia jednotlivých organizačných zložiek
o nastavenie KPI pre riaditeľov organizačných zložiek v spolupráci so zakladateľom
o návrhy stratégií rozvoja CSČ

Hlavné úlohy smerom mimo organizácie CSČ SAV, v. v. i.:
o úloha štatutára vo vzťahu k zakladateľovi (SAV)
o pravidelný reporting zakladateľovi o stave plnenia cieľov.
o úloha štatutára smerom k užívateľom služieb všetkých organizačných zložiek, smerom k organizáciám SAV, ako aj zmluvným partnerom a užívateľov mimo SAV
o dohľad nad zmluvnými vzťahmi

Informácie o výberovom konaní

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
1) životopis vo formáte Europass,
2) doklady o vzdelaní a o získaných tituloch,
3) doklady o doterajšej riadiacej praxi,
4) písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia organizácie,
5) čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo menovania členov výberovej komisie,
6) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Pravidlá výberového konania sú dostupné na webovom sídle SAV v sekcii Dokumenty – Výberové konania SAV ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-competitions ), ako aj na webovom sídle predmetnej organizácie SAV.
Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zatvorenej obálke najneskôr do 31.8.2023 na adresu:
Slovenská akadémia vied
personálny referát Ú SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Na obálku prosím uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“ a uveďte aj názov organizácie a pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, právo, ľudské zdroje

Prax na pozícii/v oblasti

Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akadémia vied je štátna vedecká inštitúcia, ktorá vykonáva výskumnú činnosť prostredníctvom svojich organizácií. Úlohy spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie zabezpečuje Úrad akadémie. Jednou z týchto úloh je aj podpora internacionalizácie výskumného prostredia v rámci SAV. Jej nevyhnutnou súčasťou je pomoc prichádzajúcim vedcom, aby ich príchod na Slovensko a zaradenie do pracovného procesu bolo čo najjednoduchšie a bezproblémové.
ID: 4627754  Dátum zverejnenia: 24.7.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 000 EUR/mesiac