Charakteristika spoločnosti

Príspevková organizácia, zameraná na zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
www.sazp.sk

Ponuky práce: Slovenská agentúra životného prostredia

1 - 2 z 2