Žijete v presvedčení, že práca v korporácii je stereotyp?
U nás je to inak
Oceňujem voľnosť a priestor na inovácie, ktorý mám.
Janka, špecialistka online marketingu
Miesto práce
Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
Termín nástupu
asap
Pracovný pomer
živnosť

Franchise partner - naštartujte svoje podnikanie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme potencionálnych nových franchise partnerov pre Slovak Telekom a.s. (ST).
Naštartujte svoje podnikanie a v spolupráci s ST otvorte predajňu Telekom.
Minimálna vstupná investícia - 50 000€.

Rola budúceho obchodného partnera v ST:
 • Zodpovedať za plnenie kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov jemu zverených predajní v danom regióne v súlade so stratégiou ST, a to z dlhodobého a krátkodobého hľadiska.
 • Definovať priestor na rast výkonnosti predajní.
 • Zodpovedať za výber, rozvoj a motivovanie manažérov predajní.
 • Zlepšovať úroveň odborných znalostí a zručností svojich zamestnancov na základe dohody s Retail managementom ST.
 • Poskytovať metodickú podporu manažérom predajní s cieľom naplniť ich rozvojové ciele.
 • Pracovať na rozvoji manažérov predajní a obchodných reprezentantov.
 • Spolupodieľať sa na tvorbe stratégie a koncepcie predaja v danej lokalite.
 • Priebežne monitorovať vývoj predaja a zákazníckej spokojnosti s cieľom predchádzať alebo včas odhaliť nežiaduce problémy personálneho, systémového alebo procesného charakteru. Na základe zistení navrhovať opatrenia vedúce k odstráneniu nežiaduceho stavu, resp. trendov v predaji a zákazníckej skúsenosti.
 • Koordinovať aktivity súvisiace s opatreniami prijatými vedením retailu ST, ktorých cieľom je efektívne dosahovanie cieľov.
 • Implementovať zmeny procesov v predajniach v súlade so stratégiou ST.
 • Koordinovať aktivity v rámci ST s cieľom vyriešenia procesných alebo systémových problémov v predajniach ( reklamácie,....).
 • Zhromažďovať informácie z predajní o trendoch v telekomunikačnom biznise a o konkurencii v lokalite, preveriť a potvrdiť ich relevantnosť, následne ich reportovať s cieľom dať ucelené podnety pre relevantné zložky ST. Dohliadať na aktualizovanie znalostí predajcov o konkurencii.
 • Na pravidelnej báze spoluorganizovať individuálne a skupinové stretnutia s cieľom zdieľať informácie (stratégia ST, zmeny v odmeňovaní a cieľoch, nové kampane), overovať si ich pochopenie a poskytovať spätnú väzbu (individuálnu a skupinovú).
 • Priebežne overovať preukázateľné oboznamovanie sa s internými pracovnými postupmi ST tykajúcimi sa predajných procesov, ochrany majetku spoločnosti (odvod tržieb, hmotná zodpovednosť zamestnancov predajne), následne kontrolovať ich dodržiavanie. V prípade potreby navrhnúť zmenu procesov.
 • Dodržiavať firemné princípy, byť inšpiráciou a príkladom pre predajcov.
 • Zodpovedať za dodržiavanie adaptačného zaškolenia nováčikov a aktívne navrhovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti adaptačného procesu.
Kontrolovať dodržiavanie včasnej komunikácie stanovených cieľov jednotlivým predajcom, následne priebežne vyhodnocovať plnenie cieľov na úrovni predajní a reportovať zistenia, v prípade podvýkonu metodicky podporovať pri stanovení aktivít a krokov k naplneniu cieľov.

Etický kódex partnera:
 • Vnímanie zákazníka na 1. mieste
 • Inšpirácia svojich zamestnancov
 • Starostlivosť o svojich zamestnancov
 • Aktívna a včasná komunikácia smerom do ST
 • vysoká úroveň reprezentácie značky ST
 • Negatívny postoj k úplatkom a lobbingu
 • Citlivé zaobchádzanie s informáciami a osobnými údajmi (GDPR)
 • Dodržiavanie štandardov správania sa, vrátane sociálnych sietí
 • Predchádzanie konfliktom záujmov
 • Prichádzanie s inovatívnymi myšlienkami a nápadmi

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o spoluprácu nás oslovte na adrese:
[email protected]
Všetky bližšie informácie budú poskytnuté na osobnom stretnutí.

Výberového procesu sa nemôžu zúčastniť (i) osoby voči ktorým ST eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) a (ii) osoby, ktorým ST v súlade s ustanoveniami zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov obmedzilo alebo prerušilo poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na budúceho obchodného partnera:
 • skúsenosť s obchodným zastúpením (príp. aj doba trvania – napr. min. 2 roky)
 • predmet činnosti : sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

Informácie o spoločnosti

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Dominika Janáčová
E-mail: poslať životopis
ID: 4385118  Dátum zverejnenia: 5.8.2022