Grafik

Slovak Business Agency

Miesto práce
Karadžičova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
august / september 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
875,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1050,-€)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spracovanie grafických návrhov podľa podkladov;
- samostatná tvorba a kreatívne riešenie grafických návrhov;
- grafické práce na tlačovinách (letáky, brožúry, periodiká...);
- DTP, príprava a zadávanie dát do tlače;
- príprava podkladov pre online kampane;
- práca s videami;
- práca s balíkom Adobe.

Zamestnanecké výhody, benefity

- dynamická práca v mladom kolektíve;
- pružný pracovný čas;
- odborný rast;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ vo formáte EUROPASS spolu so žiadosťou na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 17. 07. 2018. K životopisu pripojte a svojím podpisom potvrďte nasledovný text, bez ktorého nebude možné Vašu žiadosť ďalej posúdiť:

"Záujemca ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu 3 mesiacov, za to za účelom zaradenia Dotknutej osoby medzi záujemcov o zamestnanie u Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú pravdivé.
Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením:
1. článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu:
a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu agency@sbagency.sk alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a
b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
2. článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom,
3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu,
4. článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),
5. článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania,
6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania,
7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,
8. článku 21 Nariadenia o práve namietať,
9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a
10. článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe,
a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Wwf1r0iFNPY.“

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných záujemcov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2018 (ostáva ešte 42 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

polygrafická

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Adobe Photoshop - expert
Adobe Illustrator - expert
Adobe InDesign - expert

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax s prácou DTP a s prípravou a zadávaním dát do tlače je výhodou;
- znalosti Adobe Premiere, HTML, Mailchimp výhodou;
- kreativita, zmysel pre detail, inovatívny prístup;
- flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikatívnosť;
- schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3444447   Dátum zverejnenia: 10.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   875,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1050,-€)