Grafik

Slovak Business Agency

Miesto práce
Karadžičova 2, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok
Termín nástupu
august / september 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
875,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1050,-€)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spracovanie grafických návrhov podľa podkladov;
- samostatná tvorba a kreatívne riešenie grafických návrhov;
- grafické práce na tlačovinách (letáky, brožúry, periodiká...);
- DTP, príprava a zadávanie dát do tlače;
- príprava podkladov pre online kampane;
- práca s videami;
- práca s balíkom Adobe.

Zamestnanecké výhody, benefity

- dynamická práca v mladom kolektíve;
- pružný pracovný čas;
- odborný rast;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy v SJ vo formáte EUROPASS spolu so žiadosťou na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 17. 07. 2018. K životopisu pripojte a svojím podpisom potvrďte nasledovný text, bez ktorého nebude možné Vašu žiadosť ďalej posúdiť:

"Záujemca ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, korešpondenčná adresa: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 30 845 301, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu 3 mesiacov, za to za účelom zaradenia Dotknutej osoby medzi záujemcov o zamestnanie u Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú pravdivé.
Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ, pri získaní osobných údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením:
1. článku 13 a 14 Nariadenia, najmä, že mi poskytol informáciu:
a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním na emailovú adresu [email protected] alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním a
b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
2. článku 15 Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom,
3. článku 16 Nariadenia o práve na opravu,
4. článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“),
5. článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania,
6. článku 19 Nariadenia o oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania,
7. článku 20 Nariadenia o práve na prenosnosť údajov,
8. článku 21 Nariadenia o práve namietať,
9. článku 22 Nariadenia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a
10. článku 34 Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe,
a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochrana-osobnych-udajov-0#.Wwf1r0iFNPY.“

Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných záujemcov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

polygrafická

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Adobe Photoshop - expert
Adobe Illustrator - expert
Adobe InDesign - expert

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax s prácou DTP a s prípravou a zadávaním dát do tlače je výhodou;
- znalosti Adobe Premiere, HTML, Mailchimp výhodou;
- kreativita, zmysel pre detail, inovatívny prístup;
- flexibilita, schopnosť pracovať pod tlakom;
- komunikatívnosť;
- schopnosť pracovať v tíme, zodpovednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3444447   Dátum zverejnenia: 10.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   875,-€ (spolu s variabilnou zložkou 20% mzda 1050,-€)