Manažér Akceleračného programu Národného projektu NPC v regiónoch Trnava a Prešov

Slovak Business Agency

Miesto práce
okres Trnava, okres Prešov
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
február 2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v súlade s pravidlami odmeňovania pri implementácii Národných projektov v gescii MH SR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

“Cieľom Národného projektu Národné podnikateľské centrum v regiónoch je vytvoriť sieť 7 národných podnikateľských centier – ako komplexných podnikateľských centier typu one-stop-shop v samosprávnych krajoch SR (okrem Bratislavského samosprávneho kraja), a tým zabezpečiť funkčnú štruktúru systematickej horizontálnej podpory malého a stredného podnikania a transfer výskumno-vývojového potenciálu do podnikateľskej sféry na regionálnej úrovni. Prostredníctvom národných podnikateľských centier záujemca o podnikanie (vrátane znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva) ako aj už existujúci MSP získa informácie, rady, podporu, priestor na vlastný rast, či kooperáciu, možnosť financovania a rozvoj podnikateľského zámeru vo všetkých fázach životného cyklu.“
V rámci toho projektu hľadáme 2 pozície manažérov Akceleračného programu, jednu v každom z nasledovných regiónov:
Trnava, Prešov

Záujemcovia o uvedené pozície konkretizujte prosím región, v ktorom máte záujem vykonávať pracovnú pozíciu!

Náplň práce:
- riadi, vykonáva a zabezpečuje plánovanie a praktickú realizáciu konkrétnych odborných činností, v rámci Akceleračného programu (resp. jej obsahovo samostatnej časti) v príslušnom regióne, v súlade s pokynmi Hlavného regionálneho odborného koordinátora;
- zodpovedá za realizáciu vnútorného výkonnostného rámca NP NPC v regiónoch v časti platnej pre Akceleračný program nadstavuje nábor príslušnej časti cieľovej skupiny, pričom spolupracuje s odborným koordinátorom mediálnej podpory realizácie projektových aktivít;
- je kontaktným pracovníkom pre osobný styk s registrovanými klientami NPC v regiónoch;
- pripravuje a vedie evidenciu činnosti príslušných výberových a hodnotiacich komisií pôsobiacich v rámci projektu (pozvánky, prezenčné listiny, zápisnice, rozhodnutia);
- vykonáva administratívnu kontrolu doručených žiadostí o poskytnutie služieb a/alebo podpory v rámci Akceleračného programu;
- v určenom rozsahu schvaľuje poskytovanie služieb a podpory poskytovanej cieľovým skupinám
- v prípade manažovania registrácie klientov NPC v regiónoch vykonáva overenie oprávnenosti cieľových skupín a overenie MSP, vrátane poskytovania súvisiaceho poradenstva pre záujemcov – budúcich klientov NPC v regiónoch;
- za príslušnú podaktivitu sumarizuje návrhy na obsah evalvačných hárkov, a podklady k polročným a výročným správam, spolupracuje a komunikuje s externými odbornými spolupracovníkmi a zmluvnými dodávateľmi/ partnermi a taktiež s príslušnou cieľovou skupinou programu;
- hlavnému regionálnemu odbornému koordinátorovi predkladá návrhy na zmeny súvisiace s realizáciou projektu;
- hlavnému regionálnemu odbornému koordinátorovi predkladá podklady pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie projektu;
- pracuje s internými databázovými a informačnými systémami.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť odborného rastu;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
- flexibilný pracovný čas;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy vo formáte EUROPASS v SJ s fotografiou spolu s uvedením konkrétneho regiónu (Trnava, Prešov), v ktorom máte záujem vykonávať pracovnú pozíciu na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 17.01.2018.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti do výberového konania, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Access - základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax na podobnej pracovnej pozícii je podmienkou;
- vodičský preukaz skupiny B výhodou;
- všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí v danom regióne výhodou;
- užívateľská úroveň internetových vyhľadávačov;
- všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
- plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
- zodpovednosť, precíznosť;
- schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3283177   Dátum zverejnenia: 10.1.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v súlade s pravidlami odmeňovania pri implementácii Národných projektov v gescii MH SR