Odborný pracovník pre koordináciu externých spolupracovníkov a spolupracujúcich subjektov - Trnavský kraj

Slovak Business Agency

Miesto práce
Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
december 2017
Ponúkaný plat (brutto)
v súlade s pravidlami odmeňovania pri implementácii Národných projektov v gescii MH SR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spolupracuje pri vypracovaní odborného návrhu na podrobný časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity 1 a 2, vrátane dielčích časových harmonogramov realizácie ich jednotlivých podaktivít – v časti odborné činnosti v príslušnom regióne;
- zodpovedá za zosúladenie návrhu časového harmonogramu s projektovým riadením a pravidlami s ním súvisiacimi (cashflow projektu, vnútorný výkonnostný rámec projektu, povinná projektová dokumentácia a pod.) v príslušnom regióne;
- zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, administratívno ekonomickú agendu (napr. spracovanie cestovných príkazov)v príslušnom regióne;
- zabezpečuje implementáciu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a s usmerneniami Hlavného finančného manažéra projektu;
- sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny poskytovateľa súvisiace s čerpaním fondov EÚ;
- zabezpečuje administratívnu prípravu a odbornú kontrolu podkladov do ŽoP za príslušný región;
- zodpovedá za koordináciu externých spolupracovníkov a spolupracujúcich subjektov v príslušnom regióne;
- predkladá podnety súvisiace s vnútroprojektovými evalvačnými procesmi, ako aj s plánovaním obsahového zamerania jednotlivých konkrétnych odborných činností, v súlade s platným vnútorným výkonnostným rámcom projektu;
- predkladá dielčie podklady nevyhnutné pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie projektu;
- komunikuje s účastníkmi aktivít projektu (zamestnanci, dodávatelia, cieľové skupiny – ak je relevantné) vo veciach súvisiacich so zostavovaním a realizáciou uvedených plánov a harmonogramov realizácie projektových odborných činností v príslušnom regióne;
- pracuje s internými databázovými a informačnými systémami.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť odborného rastu;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
- flexibilný pracovný čas;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy vo formáte EUROPASS v SJ spolu so žiadosťou v ktorej uvediete aj:
- názov projektu – „NP NPC v regiónoch“
- názov pozície o ktorú sa uchádzate
- miesto výkonu práce
na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 17.11.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenie záujmu a zaslanie životopisov. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá. Títo budú následne pozvaní na osobný pohovor.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.11.2017 (ostáva ešte 8 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Access - základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ na pracovnej pozícii finančného manažéra je podmienkou;
- všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí v danom regióne výhodou;
- všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
- plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
- zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3239225   Dátum zverejnenia: 10.11.2017