Odborný pracovník pre koordináciu externých spolupracovníkov a spolupracujúcich subjektov - Trnavský kraj

Slovak Business Agency

Miesto práce
okres Trnava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
december 2017
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v súlade s pravidlami odmeňovania pri implementácii Národných projektov v gescii MH SR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- spolupracuje pri vypracovaní odborného návrhu na podrobný časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity 1 a 2, vrátane dielčích časových harmonogramov realizácie ich jednotlivých podaktivít – v časti odborné činnosti v príslušnom regióne;
- zodpovedá za zosúladenie návrhu časového harmonogramu s projektovým riadením a pravidlami s ním súvisiacimi (cashflow projektu, vnútorný výkonnostný rámec projektu, povinná projektová dokumentácia a pod.) v príslušnom regióne;
- zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku, administratívno ekonomickú agendu (napr. spracovanie cestovných príkazov)v príslušnom regióne;
- zabezpečuje implementáciu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a s usmerneniami Hlavného finančného manažéra projektu;
- sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny poskytovateľa súvisiace s čerpaním fondov EÚ;
- zabezpečuje administratívnu prípravu a odbornú kontrolu podkladov do ŽoP za príslušný región;
- zodpovedá za koordináciu externých spolupracovníkov a spolupracujúcich subjektov v príslušnom regióne;
- predkladá podnety súvisiace s vnútroprojektovými evalvačnými procesmi, ako aj s plánovaním obsahového zamerania jednotlivých konkrétnych odborných činností, v súlade s platným vnútorným výkonnostným rámcom projektu;
- predkladá dielčie podklady nevyhnutné pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie projektu;
- komunikuje s účastníkmi aktivít projektu (zamestnanci, dodávatelia, cieľové skupiny – ak je relevantné) vo veciach súvisiacich so zostavovaním a realizáciou uvedených plánov a harmonogramov realizácie projektových odborných činností v príslušnom regióne;
- pracuje s internými databázovými a informačnými systémami.

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť odborného rastu;
- účasť na školeniach a seminároch s cieľom rozširovať si všeobecný prehľad a odbornosť;
- započítateľná prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ;
- flexibilný pracovný čas;
- dovolenka nad rámec zákonníka práce;

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o uvedenú pozíciu posielajte životopisy vo formáte EUROPASS v SJ spolu so žiadosťou v ktorej uvediete aj:
- názov projektu – „NP NPC v regiónoch“
- názov pozície o ktorú sa uchádzate
- miesto výkonu práce
na nižšie uvedenú adresu alebo mailom najneskôr do 17.11.2017.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text, bez ktorého nebude možné vašu žiadosť ďalej spracovať:
„Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti Slovak Business Agency so spracovaním jeho osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.“
Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavenie záujmu a zaslanie životopisov. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov spĺňajúcich všetky požadované kritériá. Títo budú následne pozvaní na osobný pohovor.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Access - základy

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ na pracovnej pozícii finančného manažéra je podmienkou;
- všeobecný prehľad o podnikateľskom prostredí v danom regióne výhodou;
- všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
- plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
- zodpovednosť, precíznosť, schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovak Business Agency (do 28.02.2014 pod názvom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou programu EU PHARE a vlády SR. Jej hlavným cieľom je prostredníctvom fondov EÚ a štátnych programov iniciovať rozvoj a rast malých a stredných podnikov. Zabezpečuje koordináciu aktivít na podporu malého a stredného podnikania v SR na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava
http://www.sbagency.sk
ID: 3239225   Dátum zverejnenia: 10.11.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v súlade s pravidlami odmeňovania pri implementácii Národných projektov v gescii MH SR