Charakteristika spoločnosti

Sme moderná spoločnosť zaoberajúca sa výrobou cukrárenských výrobkov - prekvapivých, moderných a extrémne chutných sladkostí.