Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Sky Group Slovakia s.r.o. sa zaoberá poľnohospodárstvom a výrobou vína. Pôsobí v okr. Topoľčany, konkrétne v obci Malé Ripaňany.