Profil skupiny GSK

GSK (GlaxoSmithKline) je globálna vedecko-zdravotnícka spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 115 krajinách. Naším poslaním je zlepšovať kvalitu ľudského života tým, že umožňujeme ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.
Vyvíjame, vyrábame a poskytujeme širokú škálu inovatívnych výrobkov zdravotnej a osobnej starostlivosti.

Zameriavame sa na:
  • lieky na liečbu širokej škály ochorení,
  • vakcíny pre deti a dospelých, ktoré chránia pred infekčnými chorobami,
  • spotrebné výrobky dostupné v predajniach a lekárňach

Kariérny rozvoj i priestor pre filantropiu

Úspech našej spoločnosti závisí od skúseností a motivácie našich zamestnancov, preto je našim záväzkom ich rozvoj. Spoločnosť GSK ponúka svojim zamestnancom mnoho príležitostí kariérneho rozvoja s cieľom umožniť im pracovať čo najlepšie, rozvíjať ich vlastný potenciál a napĺňať pracovné ambície.

Našich zamestnancov podporujeme v dobrovoľníckych aktivitách a zároveň ako spoločnosť venujeme značnú časť finančných prostriedkov na charitatívne účely. GSK získala ocenenie VIA BONA (Dobrý partner komunity) a opakovane bola vyhodnotená ako TOP Firemný Filantrop.

Skupina GSK na Slovensku

  • spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava je zameraná na promóciu a distribúciu širokej škály liečiv prevažne v oblastiach vakcín, respiračných ochorenía prevencie bakteriálnych a vírusových infekcií,
  • spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o., Bratislava, v rámci ktorej kombinujeme to najlepšie z tovarov každodennej spotreby v kategóriách  celkové zdravie, zdravie pokožky, starostlivosť o ústnu dutinu a výživa a následne dodávame do obchodných sietí a lekární,
  • výrobný závod GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.