Profil skupiny Haleon

Sme vedúcou svetovou spoločnosťou 100% zameranou na starostlivosť o každodenné zdravie. Naše silné portfólio značiek je postavené na vedeckých poznatkoch, inováciách a ľudskom porozumení a našim značkám dôverujú milióny spotrebiteľov na celom svete.
Strategické rozhodnutie skupiny GSK (GlaxoSmithKline) otvára novodobú etapu rozvoja spoločnosti. Odčlenením segmentu produktov osobnej zdravotnej starostlivosti od skupiny GSK bola vytvorená nová samostatná spoločnosť, ktorá od 18. júla 2022 pôsobí pod názvom Haleon. Spoločnosť Haleon má po celom svete celkovo 24 výrobných závodov (Global Manufacturing & Supply Chain) a jedným z nich je aj výrobný závod v Leviciach.

Kariérny rozvoj a starostlivosť o zamestnancov

Úspech spoločnosti sa však odvíja od skúseností a motivácie zamestnancov, preto je pre závod nesmierne dôležité investovať aj do starostlivosti o zamestnancov. Haleon ponúka svojim zamestnancom mnoho príležitostí kariérneho rozvoja a širokú škálu zamestnaneckých benefitov. Sociálna zodpovednosť a trvalá udržateľnosť sú taktiež dôležitými aspektmi podnikania spoločnosti Haleon. Významný pokrok v znižovaní negatívneho dopadu na životné prostredie bol dosiahnutý znižovaním uhlíkovej stopy spoločnosti, ako aj výrobou zubných pást v plne recyklovateľných obaloch, ktoré boli prvýkrát vyrobené v levickom závode a postupne implementované aj v ostatných závodoch.

Naše poslanie: Ľudsky a lepšie podporovať každodenné zdravie

Haleon má v portfóliu celosvetovo obľúbené značky vrátane Voltaren, Centrum, Theraflu a Panadol, ktoré umožňujú ľuďom lepšiu starostlivosť o každodenné zdravie. Levický závod sa zameriava na výrobu produktov v oblasti starostlivosti o ústnu hygienu a vyrába zákazníkmi preferované značky zubných pást ako Sensodyne, Parodontax a Aquafresh.
Viac informácií o spoločnosti Haleon sa dozviete na www.haleon.com.