Zdravotnícky záchranár - vodič v záchrannej zdravotnej službe - Partizánske

skupina Falck SK

Miesto práce
Partizánske
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1002 eur brutto plus príplatky podľa zákona

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe ako člen posádky ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) alebo rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) samostatne:
a) odoberá základnú anamnézu od osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, od jej príbuzných a iných svedkov udalosti,
b) sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických prostriedkov,
c) vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu,
d) vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane krvácania,
e) vykonáva čistenie dýchacích ciest a zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest dostupnými prostriedkami a technikami,
f) vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu,
g) používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
h) zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho vstupu a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového vstupu,
i) používa pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest pri umelej pľúcnej ventilácii,
j) podáva kyslíkovú liečbu a inhalačnú liečbu,
k) vyhotovuje záznam EKG krivky a vykonáva jej posudzovanie a hodnotenie,
l) vykonáva základné neurologické vyšetrenie a stanovuje pracovnú diagnózu cievnej mozgovej príhody,
m) odvádza prekotný pôrod, vykonáva prvé ošetrenie novorodenca, ošetruje rodičku,
n) ošetruje pneumotorax dostupnými prostriedkami a technikami,
o) zavádza žalúdočné sondy,
p) zavádza močový katéter u žien,
q) odoberá v prípade potreby biologický materiál,
r) odoberá kapilárnu krv a žilovú krv na diagnostické účely,
s) polohuje a imobilizuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo ochorenia a vyslobodzuje osobu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
t) znehybňuje poranené časti tela osoby,
u) ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
v) ošetruje amputát vhodný na replantáciu,
w) používa magnet pri neadekvátnej funkcii implantovateľného kardioverter-defibrilátora,
x) zabezpečuje transport osoby a podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby dostupnými spôsobmi a prostriedkami, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
y) sleduje nepretržite zdravotný stav, zabezpečuje základné životné funkcie a uspokojovanie potrieb osoby súvisiacich so zdravím, s chorobou a umieraním,
aa) ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
ab) udržuje rádiovú, telefónnu a dátovú komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému, spolupracuje pri navigácii v teréne,
ac) zaisťuje bezpečnosť zásahu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
ad) spolupracuje pri navigácii ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
ae) zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby,
af) pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb sa riadi pokynmi veliteľa zdravotníckeho zásahu, vykonáva triedenie ranených a ako veliteľ zdravotníckeho zásahu koordinuje záchranný tím,
ag) vyslobodzuje osoby v spolupráci s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
ah)podáva liečivá v rozsahu podľa písomného poverenia odborného zástupcu.

Ďalej:
- Vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti. teda vyhotovuje elektronický záznam o zásahu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
- prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
- spolupracuje s lekárom pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
- vedie evidenciu opiátov, drogových prekurzorov a aplikuje ich v zmysle platných predpisov,
- neustále prehlbuje svoju kvalifikáciu v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa o vzdelávaní,
- stará sa o prevádzkyschopnosť a hygienu všetkých prístrojov, nástrojov a zariadení vo vozidle RLP alebo RZP, hlási prípadné poruchy, nedostatok liekov a ŠZM,
- zaobchádza so zvereným majetkom v zmysle dohody o hmotnej zodpovednosti,
- dodržuje štandardné pracovné postupy, aktívne navrhuje svojmu nadriadenému prípadné vylepšenia a rešpektuje pokyny nadriadeného.
- riadi motorové vozidlo rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci a mobilnej intenzívnej jednotky,
- udržuje rádiovú a telefónnu komunikáciu s operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby a všetkými zložkami integrovaného záchranného systému, spolupracuje pri navigácii v teréne,
- podieľa sa na transporte osoby z miesta nešťastia do vozidla dostupnými spôsobmi a prostriedkami,
- spolupracuje s posádkou vozidla a vykonáva pomocné činnosti v rozsahu dosiahnutého vzdelania,
- stará o prevádzkyschopnosť vozidla v súlade s platnými predpismi,
- stará sa o údržbu, čistotu, hygienu a dezinfekciu vozidla,
- hlási nadriadenému prípadné poruchy na technickom stave vozidla, požiadavky na dodanie náhradných dielov, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov,
- hmotne zodpovedá za pridelenú palivovú kartu

Zamestnanecké výhody, benefity

- zázemie nadnárodnej spoločnosti
- zamestnanecké benefity
- príjemné pracovné prostredie
- možnosť ďalšieho vzdelávania

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite prosím svoj životopis spolu s motivačným listom na nižšie uvedený e-mail.

Súčasne si vyhradzujeme právo kontaktovať výlučne uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Zdravotnícky záchranár

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

výhodou aspoň 1 rok praxe
vek nad 21 rokov
ukončené SZŠ odbor ZZ / SZŠ odbor ZZ s PŠŠ (urgent) / ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa odbor UZS / II. stupeň Mgr. s PŠŠ (urgent)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Falck Záchranná a.s.
Bačíkova 7
040 01 Košice
http://www.falck.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Iveta Juhasová
E-mail: poslať životopis
ID: 3598039   Dátum zverejnenia: 11.2.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1002 eur brutto plus príplatky podľa zákona