Bezpečnostný technik/Technik požiarnej ochrany

skupina Falck SK

Miesto práce
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK:
• zabezpečuje agendu súvisiacu s problematikou BOZP
• plní súvisiace úlohy v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení a s príslušnými vykonávacími predpismi
• plní súvisiace úlohy v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľom služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú;
• vykonáva pravidelné a mimoriadne kontroly stavu BOZP na pracoviskách
• vykonáva kontrolu spôsob výkonu činností a dodržiavanie prijatých opatrení na zlepšenie stavu BOZP na pracoviskách
• kontroluje aktuálnosť a dodržiavanie platnej dokumentácie BOZP
• kontroluje písomné povolenia na práce, záznamy o preškolení a oprávnenosť zamestnancov na výkon špeciálnych činností
• kontroluje stav a používanie OOPP
• prešetruje a vyšetruje okolnosti vzniku a príčiny pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí;
• spolupracuje pri vypracovávaní a vypracováva dokumentáciu BOZP, správy z kontrol BOZP, správy o vzniku úrazov a iných mimoriadnych udalostí v oblasti BOZP
• vykonáva oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov BOZP
• vykonáva námetové cvičenia poskytovania prvej pomoci, nácviky evakuácie osôb a materiálu z objektov zadávateľa služieb
• zúčastňuje sa na stretnutiach príslušných odborných komisií, kontrolách orgánov štátneho odborného dozoru, prípadne odborového zväzu
TECHNIK PO
• plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľmi služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
• určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok
• vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok pracovísk a protipožiarnych asistenčných hliadok
• vykonáva školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
• vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis
• kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb
• posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení
• vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu
• kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení u odberateľa
• plní úlohy na dennej, týždennej a mesačnej báze, v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej preventívnej činnosti

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
• priateľský tím a príjemné pracovné prostredie,
• zamestnanecké benefity,
• možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Informácie o výberovom konaní

Pracovná pozícia je obsadzovaná pre spoločnosť Falck Fire Services a.s..
V prípade, že Vás táto pracovná ponuka zaujala zašlite prosím motivačný list spolu so štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku na uvedenú adresu.
Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať výlučne kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria. Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Prax – výkon činnosti BT/TPO minimálne 1 rok - PODMIENKOU
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA - VÝHODA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti TECHNIKA PO - PODMIENKA
• Odborná spôsobilosť na výkon činnosti Bezpečnostného technika - PODMIENKA
• Dobrá znalosť právnych predpisov a noriem BOZP a PO
• Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
• Pro-klientská orientácia

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Falck je pôvodom dánska spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1906. V súčasnosti zamestnáva v 45 krajinách viac ako 38 000 zamestnancov.
Na Slovensku zastrešuje obchodné aktivity skupiny Falck spoločnosť Falck SK a.s., ktorá sa zaoberá rozvojom nových obchodných aktivít, správou a riadením svojich dcérskych spoločností.

Súčasťou holdingu Falck SK a.s. sú spoločnosti:
Falck Záchranná a.s. je najväčším poskytovateľom záchranných zdravotných služieb.
Falck Fire Services a.s. poskytuje služby priemyselnej požiarnej ochrany pre priemyselné podniky, tiež služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany.
Falck Academy s.r.o. poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov aj profesionálov.
Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni. Zároveň prevádzkuje sieť rehabilitačných kliník so zameraním na kostrovo-svalový systém pre verejnosť aj zamestnancov firiem.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Falck SK a.s.
Galvaniho 7/D - Business Centre ARUBA
821 04 Bratislava
http://www.falck.sk
ID: 3088902   Dátum zverejnenia: 9.11.2017   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou