Charakteristika spoločnosti

Veríme princípom montessori pedagogiky a chceme deťom sprístupniť zážitok slobodného poznávania sveta.


Ponuky spoločnosti e-mailom