Skanska - Staviame svet, v ktorom sami chceme žiť

Skanska SK je súčasťou celosvetového stavebného koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku.

Predmetom nášho podnikania je stavebná činnosť, najmä dopravné, občianske, bytové, inžinierske a priemyselné stavby. Sme priekopníkmi v moderných technológiách – digitalizácia, 3D systémy a stavebný modeling. Vyrábame vlastné produkty a zaisťujeme si zdroje pre výstavbu. Pri výstavbe sa snažíme minimalizovať ekologickú záťaž, využívame obnoviteľné zdroje a dbáme na bezpečnosť práce. S komunitami spolupracujeme aj prostredníctvom dobrovoľníckeho programu zamestnancov Podaj ruku.

Naša vízia stať sa lídrom v zodpovednom podnikaní na stavebnom trhu sa dá naplniť iba s tímom tých správnych a motivovaných zamestnancov. V našej spoločnosti vám ponúkame možnosť učiť sa, využiť vaše znalosti, schopnosti a stať sa dôležitou súčasťou nášho tímu.