Charakteristika spoločnosti

Sme stabilná Slovenská spoločnosť pôsobiaca 28 rokov v autodoprave a stavebníctve.