Charakteristika spoločnosti

Sme firma zaoberajúca sa zámočníckou výrobou, kovoobrábaním,
výrobou kovových konštrukcií, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovov
a výrobou ostatného kovového tovaru.
Firma je kvalifikovaná podľa DIN 18800-7 trieda E a podľa AD 2000 HP0.