siemens.com
Práca a Kariéra
Ponuka práce koncernu Siemens na Slovensku

Siemens s.r.o. a Siemens Healthcare s.r.o. Bratislava

Rodina a budúcnosť

Rodina a budúcnosť
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Príspevok pri odchode na MD
 • Príspevok pri životnom jubileu
 • Príspevok pre dieťa navštevujúce predškolské zariadenie
 • Príspevok pre dieťa v tábore
 • Príspevok pri odchode do dôchodku
 • Príspevok na Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Bridge days nad rámec dovolenky stanovenej v Zákonníku práce

Šport a zdravie

Šport a zdravie
 • Ozdravný a relaxačný program pre zamestnancov
 • Doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR
 • Preventívna zdravotná starostlivosť
 • Zabezpečenie pitného režimu nad rámec stanovený v Zákonníku práce

Vzdelávanie

Vzdelávanie
 • E-learningové vzdelávacie programy
 • Výučba anglického a nemeckého jazyka
 • Technické, odborné školenia
 • Školenia zamerané na rozvoj softskills
 • Školenia zamerané na rozvoj riadiacích zručností

A viac

A viac
 • Kolektívne firemné rekreačné a teambuildingové akcie
 • Príspevok na stravovanie zamestnancov nad rámec zákona
 • Referenčný program
 • Príspevok pri pracovnom výročí

Siprin, s.r.o.

 • Zaujímavá práca s najmodernejšími technológiami
 • Odborný rast v oblasti priemyselnej automatizácie
 • Rodinný program
 • Odmena pri pracovnom výročí

SAT Systémy automatizačnej techniky,spol. s.r.o.

 • Zaujímavá práca s najmodernejšími technológiami
 • Odborný rast v oblasti energy automation
 • Preventívna zdravotná starostlivosť o zamestnancov
 • Odmena pri pracovnom výročí

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.


Ponuky e-mailom