Charakteristika spoločnosti

Sprostredkovávame prácu na Slovensku.