Kontakt

Sídlo spoločnosti:
SIA Central Europe
Digital park II
Einsteinova 25
85101 Bratislava

Prevádzka:
SIA Central Europe
Röntgenova 1
85101 Bratislava

[email protected]
Tel: +421 2 6828 5126
www.sia.eu