Kontakt

Sídlo spoločnosti:
SIA Central Europe
Röntgenova 1
851 01 Bratislava

Prevádzka:
SIA Central Europe
Röntgenova 1
851 01 Bratislava

[email protected]
Tel: +421 2 6828 5126
Tel: +421 917 160 999
www.sia.eu