Čo ponúkame

SIA a práca

Projekty a aktivity pre neustále zdokonaľovanie spôsobu práce v SIA, pre profesionálny rast a pre zavedenie a rozširovanie správania a postupov excelentnosti:

  • školenie
  • interná mobilita
  • profesionálny rozvoj
  • interné ocenenie
  • flexibilné formy práce

SIA a súkromný život

Iniciatívy na neustále zdokonaľovanie spôsobu života v rámci SIA, na zapojenie ľudí do momentov a ciest rastu ako jednotlivcov a ako komunity

  • vyváženosť pracovného a súkromného života
  • zdravie a prevencia
  • sociálna zodpovednosť
  • komunita a spolupatričnosť
  • príjemné pracovné prostredie a výhody

Výhody

Životné a úrazové poistenie
Zdravotná starostlivosť - Súkromné zdravotné stredisko
25 dní plne preplatených dní práceneschopnosti za rok
Príspevok na dôchodkové sporenie
Flexibilný pracovný čas
Jubilejné bonusy
Benefity pre narodení/adoptovaní dieťaťa
Medzinárodné prostredie
Voľnočasové podujatia s vašimi kolegami
Kurzy anglického jazyka
Svetová univerzita s tisíckami kurzov elektronického vzdelávania
Školenia tvrdých a mäkkých zručností
Plne preplatené stravné poukážky prostredníctvom karty Ticket restaurant
Súkromná kreditná karta zadarmo
Karta Multisport