Charakteristika spoločnosti

Predaj a servis laboratórnych a analytických prístrojov a zariadení.