Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa sprostredkovaním zamestnania