Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť je členom medzinárodnej skupiny SGS, ktorá má zastúpenie vo väčšine krajín sveta. Naše základné služby môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:
• Inšpekcia: naša komplexná ponuka služieb svetovej kvality v oblasti inšpekcie a verifikácie, ako je kontrola stavu a hmotnosti obchodných zásielok
pri prekládke, vám pomôže kontrolovať množstvo a kvalitu a splniť všetky príslušné požiadavky zákonných predpisov v rôznych regiónoch a na rôznych trhoch;
• Testovanie: naša globálna sieť skúšobných zariadení, v ktorých pracujú kvalifikovaní a skúsení zamestnanci, vám umožňuje znížiť riziká, skrátiť čas vstupu na trh a otestovať kvalitu, bezpečnosť a prevedenie vašich výrobkov podľa príslušných zdravotných, bezpečnostných a regulačných noriem;
• Certifikácia: prostredníctvom certifikácie vám umožňujeme preukázať, že vaše výrobky, procesy, systémy alebo služby vyhovujú národným alebo medzinárodným normám a predpisom či normám definovaným zákazníkom;
• Verifikácia: zabezpečujeme, aby výrobky a služby vyhovovali globálnym normám a miestnym predpisom. Kombináciou globálneho záberu s miestnymi znalosťami takmer v každom odbore, unikátnymi skúsenosťami a odbornosťou pokrýva naša spoločnosť celý dodávateľský reťazec od surovín po konečnú spotrebu.

Ponuky práce: SGS Slovakia spol. s r.o.

1 - 2 z 2