Charakteristika spoločnosti

Veľko a maloobchod - drevárske polotovary a výrobky.