Charakteristika spoločnosti

Seniorpark, n.o. Rohovce poskytuje sociálne služby pre klientov v Špecializovanom zariadení a Zariadení pre seniorov.

Ponuky práce: Senior Park, n.o.

1 - 1 z 1