Charakteristika spoločnosti

Stabilizovaný hospodársky subjekt, kde hlavnou činnosťou je poľnohospodárska výroba (ekológia 1250 ha, konvenčná výroba 800 ha).