Charakteristika spoločnosti

Zameriavame sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v primárnej ambulantnej sfére. Prevádzkujeme ambulancie všeobecného lekára pre dospelých.