Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa medzinárodnou námornou, leteckou a pozemnou prepravou.