Charakteristika spoločnosti

Sumitomo Electric Bordnetze je koncern vyrábajúci káblové zväzky do automobilov skupiny Volkswagen zamestnávajúci viac ako 33.000 pracovníkov po celom svete.
SEBN - SK poskytuje služby technického aj ekonomického smeru pre materskú spoločnosť vo Wolfsburgu ako aj sesterské závody.