Charakteristika spoločnosti

SCP PAPIER, a.s. je veľkoobchod a distribútor papiera na Slovensku.