Charakteristika spoločnosti

Analytická spoločnosť, ktorá monitoruje, porovnáva, analyzuje informácie a prevádza výskum trhu v oblasti ponuky finančných produktov v ČR, na Slovensku, ale taktiež v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a Nemecku.