Charakteristika spoločnosti

Výroba tlakových odliatkov z hliníkových zliatin pre automobily a pre automatizačnú techniku.