Charakteristika spoločnosti

Firma zaoberajúca sa realizáciou prepráv v oblasti cestnej nákladnej dopravy.