Charakteristika spoločnosti

Naša mladá stavebná spoločnosť bola založená v roku 2017 na Slovensku. Na základe dlhoročných skúseností s výstavbou hrubých stavieb na Slovensku, v Rakúsku, Švédsku, Nemecku a Českej republike. Zaoberáme sa montážou rôznych stavebných technológií a stavebných systémov. Zaoberáme sa výstavbou bytových komplexov, škôl, kancelárií, mostov a mnohých ďalších stavieb. Na Slovensku sa zaoberáme stavbou mostov, montážou armatúr a realizáciou základových dosiek, pracujeme so širokou škálou stavebných systémov. V Rakúsku a Švédsku sa zaoberáme inštaláciou špeciálnych stavebných systémov pozostávajúcich zo stavebnej technológie systému VST. Naším cieľom je vždy precízna práca, rýchlosť a odbornosť na vysokej úrovni pracovného prostredia.