Projektový manažér

SARIO

Miesto práce
Trnavská cesta 100, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.5.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo VS

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vykonáva lektoring, koučing a mentoring odborných aktivít, obsahovú supervíziu nad odbornými činnosťami realizovanými v rámci hlavných aktivít projektu,
• poskytuje poradenstvo a prednáškovú činnosť v oblastiach rozvoja podnikateľských zručností a internacionalizácie MSP,
• vykonáva činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou odborných projektových aktivít, vzdelávacích programov, školení, tréningov, ako aj ďalších podujatí (napr. prezentačných, kooperačných, popularizačných, propagačných),
• monitoruje podnikateľské prostredie v SR a zahraničí, realizuje prieskumy, zabezpečuje zber dát o podnikateľskom prostredí, vypracováva analýzy a prognózy (skutkový stav, bariéry rozvoja, nové trendy v príslušných oblastiach), hodnotiace správy a iné relevantné výstupy pre ďalšie využitie,
• spolupracuje na správe databázového systému MSP,
• navrhuje nové opatrenia / nástroje / systémové riešenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia MSP,
• vykonáva činnosti vyplývajúce z členstva v posudzovacích a rozhodovacích komisiách, resp. v iných pracovných skupinách, zriaďovaných v rámci realizácie hlavných aktivít projektu a/alebo vo vzťahu k poskytovaniu štátnej pomoci,
• vykonáva ďalšie odborné činnosti súvisiace s implementáciou NP,
• priamo komunikuje so slovenskými malými a strednými podnikmi (ďalej len MSP) v súvislosti s identifikáciou ich záujmu pri internacionalizačných aktivitách,
• analyzuje dopyty a potreby MSP a vyhodnocuje aktuálnu situáciu na trhu v závislosti od sektorov a teritórií,
• vyhľadáva informácie prostredníctvom dostupných databáz súvisiacich s možnými exportnými príležitosťami pre slovenské MSP,
• komunikuje s relevantnými inštitúciami zameranými na podporu exportu, zastupiteľskými úradmi, ministerstvami, priemyselnými zväzmi a asociáciami na Slovensku a v zahraničí,
• vytvára harmonogram podnikateľských misií a sourcingových podujatí v SR a v zahraničí, kooperačných podujatí v SR, ktoré aktualizuje na ročnej báze,
• komunikuje s externým dodávateľom pri dobudovaní registračno- párovacieho systému,
• priebežne aktualizuje a napĺňa interné databázy využívané pri akvizičnej činnosti na jednotlivé podujatia realizované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP (ďalej len NP),
• overuje slovenské MSP v dostupných databázach,
• pripravuje v spolupráci s marketingovým manažérom prezentačné a propagačné materiály,
• vytvára a zabezpečuje odborný obsah podujatí realizovaných v rámci Odboru NP,
• poskytuje odborné poradenstvo pre slovenských MSP pred, počas a po podujatiach organizovaných v rámci aktivít NP,
• organizačne zabezpečuje kooperačné a kontraktačné podujatia v SR zamerané predovšetkým na vyhľadávanie obchodných a technologických partnerov,
• organizačne zabezpečuje podnikateľské misie a sourcingové podujatia v SR a v zahraničí,
• prezentuje slovenské podnikateľské prostredie a exportné možnosti slovenských MSP
• vytvára priestor slovenským MSP pre vyhľadávanie zahraničných partnerov pre ďalší rozvoj ich exportných a internacionalizačných aktivít a propaguje slovenské podnikateľské prostredie pre zahraničných partnerov,
• podporuje medzinárodnú spoluprácu slovenských MSP prostredníctvom technicko -organizačného zabezpečenia podujatí organizovaných v SR a v zahraničí,
• zabezpečuje catering/občerstvenie, prenájom priestorov, spíkrov pre podujatia, tlmočenie, ozvučenie a osvetlenie priestorov, tlačoviny a prezentačné materiály, prípravu katalógu účastníkov a pod.,
• realizuje kompletné obsahové zabezpečenie podujatia organizovaného v rámci aktivít NP, komplexný servis pre slovenské MSP, informačný servis o súčasnom stave a možnostiach SR s daným teritóriom,
• zabezpečuje v spolupráci s marketingovým manažérom reklamu a inzercie pre
jednotlivé podujatia,
• zabezpečuje a organizuje účasť slovenských MSP na zahraničných veľtrhoch a výstavách formou spoločnej expozície, t.j. zabezpečí prenájom výstavnej plochy, výstavbu stánku prostredníctvom externého technického realizátora, technické pripojenia, prepravu vystavovaného tovaru, zápis účastníkov do výstavného katalógu, úhradu registračného poplatku výstavisku, vstupné preukazy, tvorbu katalógu účastníkov,
• realizuje návštevu výstaviska v čase prípravy veľtrhu alebo výstavy v predkontraktačnej fáze, pre dohodnutie špecifických požiadaviek pre možnú organizáciu spoločnej expozície,
• zúčastňuje sa na veľtrhoch a výstavách v zahraničí, a svojou účasťou podporuje slovenské MSP v ich expozičnej činnosti, zabezpečuje organizačno-technickú podporu MSP priamo na stánku.

Zamestnanecké výhody, benefity

- služobný mobilný telefón
- 5 dní dovolenky nad rámec ZP
- dôchodkové doplnkové sporenie 2% zo zúčtovanej mzdy
- sociálny program
- vzdelávací a rozvojový program

Informácie o výberovom konaní

Oslovení budú uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.4.2019 (ostáva ešte 23 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické, manažérske, medzinárodné vzťahy, európske štúdia

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- zodpovednosť,
- dôslednosť,
- samostatnosť,
- tvorivosť,
- flexibilita,
- výborné komunikačné a prezentačné zručnosti,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SARIO's Slovak Investmentand Trade Development Agency, delivers complex services to both foreign and domestic investors and Slovak exporters, merging governmental support into integrated business coverage. Founded in 2001, SARIO played a major role in establishing several hundred investment projects in Slovakia and helped dozens of Slovak companies in identifying market opportunities and securing market niches all over the world. Having been recognized multiple times for its efforts SARIO is now focusing on investment promotion, especially R&D investment, Slovak export support and internationalization of Slovak small and medium size enterprises.

SARIO’s main asset is its people – youthful, dynamic, flexible, motivated, and talented. Encountering diverse and global challenges drives their pursuit of excellence and their performance ranks them among the very best in public administration.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

SARIO
Bratislava, Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
http://www.sario.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Personalne oddelenie
Tel.: +421910828336
E-mail: poslať životopis
ID: 3621214   Dátum zverejnenia: 14.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo VS