Projektový manažér v rámci ŠF EÚ

SARIO

Miesto práce
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
1.5.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Projektový manažér - projektové riadenie Národného projektu financovaného z EÚ v oblasti posilnenia konkurencieschopnosti a rastu MSP.

Hlavné úlohy:
- koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov EÚ
a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov,
- komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s prípravou, implementáciou, monitorovaním, projektovým a finančným riadením Národného projektu,
- usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),
- spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
- spracúvanie informácií o plnení Národného projektu a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,
- koordinácia implementácie a monitorovania Národného projektu, spolupráca pri vypracovaní priebežných správ a ročných správ o realizácii NP a záverečných správ o ukončení NP a ich predkladanie príslušnému orgánu,
- zabezpečovanie projektového riadenia NP na strane Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu (ďalej len „SARIO“) v súlade s internými predpismi SARIO, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu,
- zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu,
- pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra,
- zadávanie relevantných údajov do ITMS portálu, príprava podkladov pre riadenie projektu a reportovanie prostredníctvom ITMS portálu,
- vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov,
- komunikuje prípadné zmeny v projektoch s RO a SORO v rámci svojich kompetencií,
- podieľa sa na príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
- komplexné zabezpečovanie projektového riadenia a prác súvisiacich s financovaním projektov štrukturálnych fondov zo zdrojov štátneho rozpočtu a EÚ, v súlade so Systémom riadenia EŠIF a v súlade so SFRSF a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zabezpečuje implementáciu projektu v súlade so Zmluvou o NFP, usmerneniami a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.

Zamestnanecké výhody, benefity

- dôchodkové doplnkové sporenie 2% zo zúčtovanej mzdy
- služobný mobilný telefón
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- sociálny program

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu zašlite prosím svoj životopis.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú zadané požiadavky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.4.2019 (ostáva ešte 23 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Inžiniersky/magisterský titul v ekonomickej oblasti alebo v projektovom riadení je výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - základy
Podvojné účtovníctvo - základy
Pokladňa - základy
Mzdové účtovníctvo - základy
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

dokázateľná minimálne štvorročná skúsenosť s projektovým riadením
4

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- prax v oblasti projektového manažmentu
- skúsenosti v oblasti archivácie a evidencie dokumentácie
- skúsenosti v oblasti verejného obstarávania
- skúsenosti v oblasti riadenia projektov EŠIF
- skúsenosti s prácou ITMS 2014+
- schopnosť zadeliť si prácu podľa priorít, efektívne manažovať čas a podávať výsledky na čas
- organizovanosť, hlavne pri dodržiavaní termínov
- výborné analytické zručnosti, schopnosť riešiť problémy
- výborné organizačné schopnosti
- organizovanosť, hlavne pri dodržiavaní termínov
- orientácia na detail a koordináciu
- dokázateľná skúsenosť s prácou proaktívnym, zodpovedným a samostatným spôsobom
- schopnosť konštruktívne sa podieľať na rozhodovacích procesoch
- efektívna komunikácia, vrátane písomných a prezentačných správ
- efektívne medziľudské zručnosti: tímový hráč s otvorenou mysľou (schopnosť komunikovať na vysokej úrovni, plánovať a pracovať v tíme, ako aj samostatne, prakticky, odolnosť voči stresu a schopnosť pracovať na viacerých aktivitách naraz)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

SARIO's Slovak Investmentand Trade Development Agency, delivers complex services to both foreign and domestic investors and Slovak exporters, merging governmental support into integrated business coverage. Founded in 2001, SARIO played a major role in establishing several hundred investment projects in Slovakia and helped dozens of Slovak companies in identifying market opportunities and securing market niches all over the world. Having been recognized multiple times for its efforts SARIO is now focusing on investment promotion, especially R&D investment, Slovak export support and internationalization of Slovak small and medium size enterprises.

SARIO’s main asset is its people – youthful, dynamic, flexible, motivated, and talented. Encountering diverse and global challenges drives their pursuit of excellence and their performance ranks them among the very best in public administration.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

SARIO
Bratislava, Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
http://www.sario.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Personalne oddelenie
Tel.: +421910828336
E-mail: poslať životopis
ID: 1310130   Dátum zverejnenia: 14.3.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe