Charakteristika spoločnosti

SAPPADA spol.s.r.o. je dlhoročným prevádzkovateľom lekárenskej starostlivosti v meste Zvolen.