Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá propagáciou produktov farmaceutického priemyslu.